Casa » Diseño de juegos de computadora » Descárgalo libros electrónicos Postmodernitat

Descárgalo libros electrónicos Postmodernitat

Libros para grandes y pequeños. En nuestro sitio, puede leer en línea o descargar los libros electrónicos Descárgalo libros electrónicos Postmodernitat en formatos fb2, rtf, epub, txt, pdf en su teléfono: Android, iPhone, iPad. Puede leer el libro Descárgalo libros electrónicos Postmodernitat sin registrarse, pero durante la autorización puede dejar sus comentarios en el libro que leyó.

Descárgalo libros electrónicos Postmodernitat
 • Libro de calificación:
  4.95 de 5 (244 votos)
 • Título Original: Postmodernitat
 • Autor del libro: Bernat et al. castany magraner
 • ISBN: 978-8489986091
 • Idioma: ES
 • Páginas recuento:190
 • Realese fecha:2010-9-25
 • Descargar Formatos: AZW, TXT, MOBI, DOC, EPUB, PGD, CHM, MS WORD
 • Tamaño de Archivo: 14.95 Mb
 • Descargar: 3244
Secured

Descárgalo libros electrónicos Postmodernitat

El present llibre respon les preguntes sobre què- és la postmodernitat i sobre allò- que de nou inaugura respecte a l'esgotada modernitat.
Després del disseny del marc contrapontístic en què- es presenta la transició de la modernitat a la postmodernitat, es posa de relleu l'ensulsiada del concepte histò-ric i d'histò-ria progressiva. Dins d'aquest marc temà-tic s'aborden els problemes torals de la postmodernitat: el nihilisme intuï-t per Nietzsche a finals del segle XIX i estè-s per Heidegger- el malestar i desconcert psicolò-gico-moral i polític del nostre temps originats pel nihilisme i la batzegada axiolò-gica- l'anà-lisi crítica i paradoxal de la postmodernitat realitzada i viscuda conseqü-entment per S:Weil- la crítica deconstructiva que de la metafísica practica J.Derrida tot sostenint la veritat com al·lusió- el pas de l'art com a representació i aparenç-a a l'art com a tempteig a la recerca d'allò- irrepresentable. Finalment, l'estudi d'aquesta crítica cosmosensació fa que hom consideri la postmodernitat com a postil·lustració i autocrítica.